Terugblik discussieavond Inteelt en Verwantschap: Hoe zit het?

Home » Nieuws » Terugblik discussieavond Inteelt en Verwantschap: Hoe zit het?

Terugblik discussieavond Inteelt en Verwantschap: Hoe zit het?

7 juli 2024

Afgelopen vrijdag vond de discussieavond Inteelt en Verwantschap: Hoe zit het?, plaats in Heerenveen. Met ruim 50 deelnemers kijken wij terug op een druk bezochte, leerzame avond!

De avond werd geleid door Alice Booij, waarbij KFPS-fokkerijspecialist en WUR-onderzoeker Marije Steensma als eerst het woord nam om de begrippen inteelt en verwantschap en de verschillen hierin goed uit te leggen. Hierna vertelde ze in haar presentatie de huidige bevindingen van het onderzoek ”Behoud van het Friese Paard”. Nadat er een aantal vragen gesteld konden worden door het publiek, nam de voorzitter van de Fokkerijraad, Tjitze Bouma, het woord over.

Tjitze werd bijgestaan door fokkerijraadslid Esther Liano. Tjitze begon de presentatie met het uitleggen van de functies van de fokkerijraad, waarna hij al gauw doorging met uitleg over het fokdoel van het KFPS, namelijk:

  1. Gezondheid en vitaliteit
  2. Karakter
  3. Exterieur
  4. Sportaanleg

Hierna vervolgde hij zijn verhaal door het nieuwe fok- en selectiebeleid uit te leggen en de stappen die gemaakt moeten worden om tot een definitief beleid te komen. Ook kwam het behoud van de genenpool en het karakter van het Friese paard aan bod in zijn presentatie.

Na de pauze stond de fokkersvisie op de planning. Twee ervaren, verdienstelijke fokkers namelijk Sjoerd Ruiter (stal S.R.) en Amarins de Vries (stal A.d.V.) werden door Alice ondervraagd. Tijdens het interview kwamen onder andere de visie, missie, strategie maar ook hun toekomstbeeld van de fokkerij aan bod.

Daarna werd de avond afgesloten met drie stellingen waarbij er in groepjes gediscussieerd kon gaan worden. Tijdens de discussie in groepjes ontstonden mooie gesprekken. Als afsluiting werden de uitkomsten met elkaar besproken waardoor er weer nieuwe inzichten opgedaan konden worden.

Het JongKFPS bestuur wil Alice Booij bedanken voor het leiden van deze gezellige, leerzame avond. Marije Steensma, Tjitze Bouma en Esther Liano voor de gegeven presentaties en natuurlijk de twee fokkers Sjoerd Ruiter en Amarins de Vries voor het delen van hun visie. Daarnaast bedanken wij Hof van de Koning te Heerenveen voor hun gastvrijheid!

Open chat
Hallo,
Kunnen wij jou helpen?