FAQ


Het lidmaatschap van JongKFPS kost €20,- per kalenderjaar, wanneer je lid wordt na augustus van het jaar, betaal je €10,-. Voor KFPS-leden wordt deJongKFPS-contributie betaald door het KFPS. Dit geldt alleen als het lidmaatschap van KFPS ook daadwerkelijk op jouw eigen naam staat (en niet op de naam van jouw ouders of echtgeno(o)t(e)).

Om lid te zijn van JongKFPS is lidmaatschap van het KFPS geen vereiste.

Opzeggen van lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar.

JongKFPS is bedoeld voor liefhebbers van sport en fokkerij met Friese paarden in de leeftijdscategorie van 16-35 jaar. Die hier meer kennis over willen opdoen.

Diverse activiteiten worden georganiseerd, zoals stalbezoeken, lezingen, dressuur/tuigclinics, discussieavonden en ook buitenlandse tripjes.

JongKFPS wil kennisoverdracht tussen ervaren mensen en de jeugd bewerkstelligen en doormiddel van activiteiten jongeren meer kennis laten opdoen over verschillende disciplines met het Friese paard. Daarnaast wil JongKPFS jongeren door laten stromen naar raden/commissies binnen het KFPS, daarnaast zal JongKFPS ook de samenwerking met de fokverenigingen promoten.

Om mee te doen aan een activiteit hoef je niet perse lid te zijn van het JongKFPS. Wel hebben JongKFPS leden voorrang voor de activiteiten (indien sprake is van een max. aantal personen) en kunnen JongKFPS leden gratis deelnemen aan een activiteit of krijgen korting voor een activiteit.

Nee, je maakt je kalenderjaar af en in dat jaar stuurt JongKFPS een mail met de vraag of je hierbij je lidmaatschap wil beëindigen of Vriend wil worden van JongKFPS. Als Vriend betaal je €20,- contributie per jaar (ook als je een lidmaatschap hebt bij het KFPS) en kun je meedoen aan de door ons georganiseerde activiteiten.

Nee, om paarden te registreren bij het KFPS is lidmaatschap van KFPS een vereiste.

Nee, om de Phryso te ontvangen, dient een abonnement genomen te worden hierop. JongKFPS leden krijgen maar liefst €35,70 korting op een abonnement van de Phryso. Normaal kost een abonnement van 12 nummers €81.25 incl. btw. Wij kunnen in samenwerking met het KFPS een abonnementsprijs van €45.55 incl. btw voor onze leden aanbieden. Dit is ook de prijs die KFPS leden betalen voor het abonnement. Mochten je 12 nummers te veel vinden, er is ook een aanbieding van 4 nummers per jaar voor €23.50 incl. btw. Ben je geinteresseerd in een abonnement? Stuur een mail naar mail@kfps.nl met als onderwerp ‘JongKFPS abonnement Phryso’. Vermeld hierbij dat je lid bent van het JongKFPS. Zie voor meer informatie kfps.nl.

Via de onze website: jongkfps.nl onder het kopje ‘Word lid/Vriend van’ kun je het aanmeldingsformulier invullen.