De Algemene Ledenvergadering 2024

Home » Nieuws » De Algemene Ledenvergadering 2024

De Algemene Ledenvergadering 2024

10 april 2024

Op vrijdag 5 april heeft de Algemene Ledenvergadering van 2024 plaatsgevonden bij Stal fan de Kadyk in Sintjohannesga. We halen nog een aantal highlights uit deze vergadering:

Afgelopen activiteiten en ledeninformatie

Allereerst hebben we het jaarverslag van 2023 doorgenomen. Er zijn in totaal negen activiteiten georganiseerd waarvan 60% in het noorden heeft plaatsgevonden en 40% in het zuiden. Daarnaast was het ook een gevarieerd aanbod. Hierna werd de ledeninformatie besproken. Het JongKFPS is het afgelopen jaar met 18% gegroeid! Hierbij lijkt er een mooie stijgende lijn te pakken, want ook in 2024 lopen de aanmeldingen van nieuwe leden zeer goed. De kascommissie heeft de financiën van het JongKFPS bekeken en deze goedgekeurd.

Aftredende bestuursleden

Er werd ook officieel afscheid genomen van drie aftredende bestuursleden. Zij hadden hun werkzaamheden vanaf de hengstenkeuring al overgedragen, maar zijn nu nog eventjes in het zonnetje gezet tijdens de ALV. Wij willen Dianne Postma, Marije Steensma en Hylkje Terpstra bedanken voor hun inzet en enthousiasme in de afgelopen vier jaar.

De statutenwijziging

Op de agenda stond ook een statutenwijziging. Deze is een week voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op onze website. De reden voor het voorstel tot een statutenwijziging was omdat deze verouderd waren, namelijk uit 2014. Daarnaast heeft er een adreswijziging plaatsgevonden bij het KFPS, hierdoor ook bij het JongKFPS. Vanaf de oprichting van het JongKFPS, 15 jaar geleden, is de contributie €20,- per jaar geweest. Gezien de inflatie van de afgelopen jaren en het feit dat het JongKFPS de kwaliteit van de activiteiten hoog wil houden is er ingestemd met een contributieverhoging van €5,- waardoor het contributie uitkomt op €25,- per kalenderjaar. Ook is er een optie tot een verleningstermijn voor bestuursleden gekomen, in verband met de overdracht van verschillende taken binnen het bestuur is het handig om deze optie in de statuten opgenomen te hebben, mocht dit in de toekomst beter uitkomen. De aanwezigen stemden unaniem in voor de statutenwijziging.

Nieuwe ideeën

De aankomende activiteiten werden besproken, waarbij aangegeven werd dat het fijn is dat dezelfde activiteiten in zowel in het noorden als zuiden van Nederland gegeven worden. Daarbij kregen we tijdens de rondvraag nog veel nieuwe ideeën voor activiteiten.

Na de rondvraag werd de vergadering gesloten. En hebben we een mooie rondleiding gekregen over de vernieuwde accommodatie van Stal fan de Kadyk, waarbij de avond afgesloten werd met een gezellige borrel. Wij willen Gerda en Tsjalling bedanken voor de gastvrijheid en het beschikbaar stellen van hun accommodatie.

Open chat
Hallo,
Kunnen wij jou helpen?