Leerzame tuigcursus onder leiding van Udo de Haan


Op vrijdagavonden 4 maart en 11 maart organiseerden JongKFPS en Vereniging het Friese Tuigpaard gezamenlijk voor de eerste keer een tuigcursus. De cursus werd gehouden onder leiding van Udo de Haan bij Stoeterij het Swarte Paert te Hemrik.

Samen met een gasttrainer werden de ins en outs van de tuigsport gedeeld met het enthousiaste publiek. Op de eerste avond was Ria Hettinga de gasttrainster. Ria Hettinga is vooral bekend als ervaren menster en deze avond stond dan ook in het teken van de verzorging en basisopleiding van een tuigpaard. Tijdens het theorie gedeelte werden diverse onderwerpen behandeld van voeding, huisvesting, hoefbeslag tot wanneer de veearts te bellen bij koliek. Zowel Udo, Ria als het publiek kwamen tot de conclusie dat er in de jaren veel is veranderd en ondanks de verschillen in trainingsbenadering, ervaring met de jaren komt.

Na het stukje theorie werd het tijd om de paarden in te spannen. Als eerste kwam Ria in de baan met Hiltsje fan ‘e Gaestdyk (v. Ulke). Ria demonstreerde dat ze het belangrijk vindt de paarden te leren sluiten, Ria doet dit meestal vanuit de stap. Ook liet zij zien hoe zij een begin maakt met de training van tuigpaarden.

Toen was het tijd voor een pauze, waarna Udo Christiaan P.J. (v. Andries) inspande. Een heel ander type paard. Het grote aandachtspunt voor dit paard is de aanspanning in de bovenlijn. Door zijn iets weke rug heeft Christiaan snel de neiging het front er iets op te drukken, daarom wisselt Udo de hoofd-hals houding van Christiaan af. Tijdens de demonstratie was er volop mogelijkheid om vragen te stellen en daar werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Tijdens de tweede avond was Harry van Middelaar bereid gevonden om als gasttrainer op te treden. Harry van Middelaar runt in het dagelijks leven de HBC stal in Boijl, waar diverse spring– en tuigpaard dekhengsten gestationeerd staan. Harry heeft veel ervaring met het trainen van KWPN- tuigpaarden. Na wederom een theorie gedeelte, waarin de diverse trainingsvisies en ook de verschillen tussen KWPN-tuigpaarden en Friezen onder de aandacht kwamen, liet Harry de merrie Gardenia aan de hand zien. Harry traint de paarden naast het longeren en het werk voor de wagen ook vaak aan de hand. De paarden moeten los zijn in de rug en lendenen om goed te presteren.

Na het werken aan de hand kwam Udo in de baan met een tweespan. Een van de bruikbare tips bij het samen stellen van een span, is dat de paarden niet geheel gelijk in beweging hoeven te zijn, als er maar een van de paarden het vermogen heeft zijn beweging aan te passen. Het span maakte plaats voor Harry met de merrie Gardenia voor de wagen, waarmee hij liet zijn hoe hij traint voor de wagen. Beide avonden zijn goed bezocht en de cursus werd goed ontvangen.