JongKFPS zoekt het ‘hogerop’


Wanneer je je paard binnen Nederland verkocht wordt gaat het meestal vrij gemakkelijk. Het paard wordt op de trailer gezet en naar zijn nieuwe thuis gebracht. Wanneer de bestemming het buitenland betreft wordt het een ander verhaal en zal er soms uitgeweken moeten worden naar andere vervoersmogelijkheden. Jaarlijks vervoert AIR FRANCE KLM MARTINAIR Cargo 10.000 paarden per vliegtuig naar landen over de gehele wereld. JongKFPS nam op zaterdag 31 januari een kijkje bij de luchvrachtvervoerder en liet zich door Raymond Tilburg uitgebreid voorlichten over het paardentransport per vliegtuig.

De vlucht naar New York staat vandaag gepland om 18.15 uur. Vijf uur van te voren worden de paarden bij het AIR FRANCE KLM MARTINAIR Cargo Dierenhotel op Schiphol aangeleverd en in hun stal geplaatst, een vliegstal waarin twee of drie paarden zij aan zij kunnen staan. Er is nu ruim voldoende tijd om alle paarden in de stallen te zetten en te kijken of ze rustig blijven. Paarden die in paniek raken worden aanvankelijk tussen twee kalme paarden geplaatst. Mocht blijken dat het paard door de paniek te veel energie verspilt vóór de vlucht wordt hij tijdelijk in een gewone paardenbox in het dierenhotel gezet. Tijdens het vervoer naar het vliegtuig toe gaan alle doeken van de container dicht zodat de paarden zo weinig mogelijk stress ervaren. De dekens die de aangeleverde paarden op hebben gaan af omdat de temperatuur in de stal tijdens het wachten behoorlijk kan oplopen. Eenmaal in het vliegtuig gaan de doeken omhoog en staan ze in een geconditioneerde vrachtgedeelte waar de temperatuur aangenaam is voor de paarden. Ook Olympische paarden gaan op deze manier met het vliegtuig. Veulentjes reizen met maximaal vijf in een vliegstal.

AIR FRANCE KLM MARTINAIR Cargo
De voorbereiding voor een vliegtuigtransport wordt bijna altijd door een gespecialiseerde vrachtagent (tussenpersoon) gedaan. Indien nodig regelt deze de quarantaineperiode, de gezondheidsverklaring en de vlucht. AIR FRANCE KLM MARTINAIR Cargo verzorgt het laatste deel, het daadwerkelijke transport per vliegtuig. Ze zijn in Nederland de grootste paardenvervoerder per vliegtuig en vliegen 6 dagen in de week paarden naar bestemmingen over de hele wereld, in totaal 10.000 paarden per jaar. Veelal levert de agent of verkoper een groom die meegaat op transport maar KLM beschikt zelf ook over een groep ‘Stand by’ grooms die ervaren zijn met paarden en mee kunnen vliegen. De meeste dierenstewards en medewerkers werken al jaren bij AIR FRANCE KLM MARTINAIR Cargo en hebben daar ervaring opgedaan in het werken met paarden en zijn dus zeer kundig in het vervoeren en begeleiden van paarden. Wanneer er een beroep gedaan wordt op uitzendkrachten zijn het altijd mensen met een opleiding dierverzorging. Tijdens de rondleiding blijken er voor alle soorten dieren en situaties aparte ruimtes te zijn. Als de papieren niet in orde zijn, wat sporadisch gebeurt, wordt het paard apart gezet in de aanhoudingsruimte tot de papieren in orde zijn. Dit kan zijn als papieren onjuist ingevuld zijn of zelfs ontbreken. De aanhoudingsruimte is er tevens voor paarden die op doorreis zijn en niet met Nederlandse paarden in contact mogen komen of als een paard ziekteverschijnselen vertoont waar een dierenarts voor wordt opgeroepen alvorens het dier verder mag reizen.

Geen extra stress
Het paard ervaart tijdens het gehele transport drie stressmomenten. Bij het in de stal plaatsen, tijdens het opstijgen wanneer de motoren starten en aanzetten om vaart te maken en gedurende het landen wanneer de motoren in reverse gaan. In de afgelopen jaren zijn er onderzoeken gedaan naar het stressniveau bij de paarden op verschillende momenten in het gehele transport. Vliegen blijkt naast de hier genoemde stressmomenten geen extra stress te veroorzaken ten opzichte van vervoer per trailer of vrachtwagen. Windstoten en turbulentie worden opgevangen door speciale onderstellen onder de containers waardoor de paarden stabiel in hun stal de reis vervolgen. Het liefst heeft AIR FRANCE KLM MARTINAIR Cargo tijdens het opstijgen en landen in iedere stal een groom die de paarden kalmeert. Kalmerende injecties of pasta’s worden niet gebruikt. ´Je houdt de paarden in de gaten, kalmeert ze en zorgt dat ze regelmatig water krijgen en onbeperkt kuilvoer hebben,´ vertelt JongKFPS-er Wendy Dijkstra. Wendy vloog een paar jaar geleden als groom mee naar Amerika. ´En er is altijd een gespecialiseerde dierensteward mee die kan handelen zodra blijkt dat een paard zich niet goed voelt.´

Friezen in het vliegtuig
Een behoorlijk deel van de paarden die AIR FRANCE KLM MARTINAIR Cargo vervoerd zijn van het Friese ras. De laatste tijd vliegen ze vooral naar Mexico en Los Angeles. ‘De Friezen zijn fijne dieren om mee te werken. Ze zijn vaak kalm en rustig, laten het allemaal wel wat over zich heen komen en stappen makkelijk de stallen in. Ook tijdens de reis zijn ze een stuk rustiger dan veel andere paarden die we vervoeren’ aldus één van de medewerkers. ‘Natuurlijk zijn er wel eens onrustige momenten maar het zijn fijne paarden om mee op reis te hebben.’

Raymond Tilburg
Raymond Tilburg heeft Dierwetenschappen gestudeerd aan de Universiteit in Wageningen en is verantwoordelijk voor de operationele integriteit van het dierenvervoer van AIR FRANCE KLM MARTINAIR Cargo. Het komt er op neer dat hij verantwoordelijk is voor de wereldwijde afhandeling van dieren. Op Schiphol is hij namens AIR FRANCE KLM MARTINAIR Cargo contactpersoon voor de autoriteiten; hij heeft regelmatig overleg met de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) en de Douane op Schiphol.

Omdat AIR FRANCE KLM MARTNAIR Cargo dierenwelzijn erg belangrijk vindt, zit Tilburg namens de luchtvrachtvervoerder ook in het bestuur van de Animal Transportation Association (ATA). De ATA is een internationale non-profit organisatie die gewijd is aan het bevorderen van een veilige en humane behandeling en transport van dieren (door de lucht, over het water, via het spoor en over de weg). Namens de ATA en AIR FRANCE KLM MARTINAIR Cargo heeft hij zich het afgelopen jaar ook bezig mogen houden met het ontwikkelen van de “Practical Guidelines to Assess Fitness for Transport of Equidae”, een belangrijk naslagwerk dat tot stand gekomen is door een goede samenwerking van de industrie en (paarden)welzijnsorganisaties. Een van de hulpmiddelen bij het vervoer van dieren door de lucht zijn de voorschriften uit de IATA Live Animals Regulations. Omdat Raymond Tilburg het belangrijk vindt ook een stem te hebben in deze voorschriften heeft hij namens AIR FRANCE KLM MARTINAIR Cargo zitting in de Live Animals & Perishable Board van de IATA (samen met 10 andere member airlines).