Geslaagde avond ‘Kennis is macht’


De discussieavond in Joure, georganiseerd door JongKFPS in samen­ werking met de Bond Merriehouders Fries Ras op de eerste vrijdag­ avond van oktober, was gezellig, enerverend en leerzaam. Doel van de jonge fokkers was om aan de hand van prikkelende stellingen, kennis te vergaren van de oudere garde. Dat bleek geslaagd.

Sietske Oosterbaan van Peski, voorzitter van JongKFPS: ‘Wij willen als jonge fokkers heel graag leren van de oudere ervaren fokkers. We vinden kennisoverdracht misschien nog wel het belangrijkste. Het zou spijtig zijn als er in de toekomst veel van die kennis verloren zou gaan.’ Sietske geeft aan dat zij, maar ook veel jonge mensen om haar heen, dit treffen heel graag nog eens herhalen. ‘We waren nog lang niet uitgepraat! Ik hoorde om me heen dat medeleden hier en daar met geweldige eyeopeners naar huis gingen. Omdat dat zo waardevol is, organiseren we graag een vervolg waarin we dan nog veel specifieker op bepaalde onderwerpen ingaan. Een thema als fokwaarden bijvoorbeeld, leverde veel gespreksstof op.’

Kosten besparen

De opzet van de avond was interactief: vijf fokkers voerden ieder aan een tafel een discussie met een groepje van acht mensen. De vijf fokkers waren: Sjoerd Ruiter, fokker van stam 50-paarden, Fokker van het Jaar 2015 Gerben de Vries, Jelte Wierstra, oud-voorzitter fokvereniging Ta it Bihâld en fokker onder de stalnaam ‘fan Ikkerwâld’, Anja Roos van stal ‘fan Friesburg’ en Fokkerijraadslid Willem de Boer van stal ‘d’Ald Loop’.

Aan de tafels werd levendig van gedachten gewisseld en meningen bleek soms haaks op elkaar te staan. Na de eerste discussie rouleerden de mensen en daarmee wisselde de samenstellingen aan tafel. Bij Gerben de Vries stonden de fokwaarden centraal. Vraag aan hem was: ‘Doe je iets met fokwaarden of juist niet?’ De Vries lichtte zijn methodiek voor de hengstenkeuze toe: ‘Pas als ik mijn keuze gemaakt heb, kijk ik met een schuin oog naar de fokwaarden, maar doe er feitelijk niets mee.’ Vrijwel alle aanwezige fokkers beaamden dat ook zij hun keuzes weinig tot niet laten beïnvloeden door de fokwaarden. ‘Dat lijkt me dus een goed uitgangspunt voor verdere discussie’, aldus Sietske Oosterbaan van Peski.
Sjoerd Ruiter raadde de jonge fokkers vooral aan om hengsten, maar ook de moeders, broers en zussen, thuis bij de fokker op te zoeken. Ook hij had nog wel een tip voor het stamboek: ‘Jonge mensen moeten van start kunnen, maar de kosten zijn hoog, doe daar wat aan.’ Andere gehoorde geluiden waren: oudere hengsten worden te weinig benut en bij het KWPN wordt veel meer op de oudere bewezen hengsten vertrouwd. Een signaal dat ook KFPS-directeur Ids Hellinga al eens gaf om de nafok van kwaliteitsvolle merries op peil te houden. Het thema fokken is gokken, wat ook aan een tafel speelde, was daarmee deels ontrafeld. Fokkers kunnen steeds meer vertrouwen op testgegevens.

Concrete ideeën

Ook voorzitter van de BMFR, Jan van Weperen, heeft genoten van de avond: ‘Jong en oud door elkaar, dat is prachtig om te zien. Ook wij zien heel graag een vervolg waarin ook wat meer regie is in de gesprekken, want nu kwam vanuit enthousiasme veel meer op tafel dan wat het thema was. Dat is alleen maar een goed teken, zaken leven dus onder de mensen. Met dat als uitgangspunt en concrete thema’s kunnen we ook komen tot meer idee-vorming over hoe we verder moeten in de fokkerij.’

Tekst: Janna Kroes