Netwerken


JongKFPS fokkerijcoaches

Heb jij vragen over het fokken van het Friese paard? Onderstaande namen zijn succesvolle Friese paarden fokkers in de Friesen wereld. Zij willen de jeugd graag helpen met het beantwoorden van vragen over de fokkerij en hun ervaringen te delen. Vraag maar raak!!

Anke Oosterbaan – Anke Oosterbaan heeft het stokje van de succesvolle fokkerij ‘fan Syneada’ overgenomen van haar vader. En zeker niet zonder succes, in 2019 mocht deze fokker 3 kampioenlinten mee naar huis nemen. Anke is bereid om vragen te beantwoorden en ervaringen te delen met de jeugd. Aarzel vooral niet om je vragen te stellen: info@stalsynaeda.nl

Sjoerd Ruiter – Met de nodige kampioenschappen en andere successen wordt de fokkerij van stal S.R. in Nij Beets al snel bekend in de Friese paardenwereld. Sjoerd is bereid om vragen te beantwoorden en ervaringen te delen over de fokkerij! sjoerdruiter@hetnet.nl

Stan Derksen – Als Jonge Fokker van het jaar 2018 én fokker van Matthys 504 kun je wel zeggen dat Stan, ook jeugdlid van JongKFPS, enige kennis heeft van de fokkerij. Hij staat ervoor open om vragen te beantwoorden van andere jeugdleden en het nodige advies te geven over de fokkerij! stan_derksen@hotmail.com

Fokverenigingen

Door heel Nederland zijn er meerdere KFPS fokverenigingen actief. De fokverenigingen zijn opgebouwd rond een aantal vaste activiteiten, zoals de welbekende fokdagen, competities en bijeenkomsten. Daarnaast komt elke fokvereniging op voor de belangen van fokkers en gebruikers van het Friese paard. Kijk hieronder welke fokverenging actief is in jouw regio!

Fokvereniging “Groningen-Drenthe Combinatie“, Peize e.o.
www.fokvereniginggroningendrenthe.nl

Fokvereniging “Het Friesche Paard Midden-Nederland”, Ermelo e.o.
www.frieschepaardmn.nl

Fokvereniging “Het Friese Paard“, Wolvega e.o. www.friesepaardwolvega.nl

Fokvereniging “Het Friese Paard in Noord- en Zuid Hollandwww.frieschepaard.nl

Fokvereniging “It Fryske Greidhynder“, Oldeboorn e.o. www.itfryskegreidhynder.nl

Fokvereniging “It Fryske Hynder“, Sneek e.o. www.itfryskehynder.eu

Fokvereniging “Ta it Bihâld“, Noord-Oost Friesland www.ta-it-bihald.nl

Fokvereniging “Het Friesche Paard” Zuid Nederland www.friesepaardzuidnederland.nl

Fokvereniging “Het Friesch Paard Limburg
www.hetfrieschpaardlimburg.com

Fokvereniging “Het Friesche Paard Twente Achterhoek
http://fvfrieschepaardtwenteachterhoek.jimdo.com/