FAQ


Het lidmaatschap van JongKFPS kost €20,- per kalenderjaar, wanneer je lid wordt na augustus van het jaar, betaal je €10,-. Voor KFPS-leden wordt deJongKFPS-contributie betaald door het KFPS. Dit geldt alleen als het lidmaatschap van KFPS ook daadwerkelijk op jouw eigen naam staat (en niet op de naam van jouw ouders of echtgeno(o)t(e)).

Om lid te zijn van JongKFPS is lidmaatschap van het KFPS geen vereiste.

Opzeggen van lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar.

JongKFPS is bedoeld voor liefhebbers van sport en fokkerij met Friese paarden in de leeftijdscategorie van 16-35 jaar.

Gedacht kan worden aan bedrijfsbezoeken, clinics, lezingen, discussieavonden, barbecue, etc.

JongKFPS wil kennisoverdracht tussen ervaren mensen en de jeugd bewerkstelligen en meer jongeren door laten stromen naar raden/commissies binnen het KFPS, daarnaast zal JongKFPS ook de samenwerking met de fokverenigingen promoten.

Ja, om mee toe doen aan de activiteiten moet je lid zijn van JongKFPS, sommige activiteiten zijn ook toegankelijk voor donateurs van JongKFPS en bij sommige activiteiten zijn introducés welkom.

Nee, je maakt je kalenderjaar af, pas daarna verloopt je lidmaatschap, wel kan je donateur worden.

Nee, om paarden te registreren bij het KFPS is lidmaatschap van KFPS een vereiste.

Nee, om de Phryso te ontvangen, dient een abonnement genomen te worden hierop, je krijgt wel korting op een abbonement op de Phryso. Zie voor meer informatie kfps.nl.

Vanuit het KFPS krijgen we de agenda’s van de fokkerij-/sportraad en losstaande discussiepunten aangeleverd waarover we kunnen discussiëren.
De uitkomst van de discussies wordt uiteindelijk aangeleverd bij het stamboek, waardoor de mening van JongKFPS-leden gehoord wordt.
Uiteraard is het als JongKFPS-lid mogelijk zelf discussiepunten aan te dragen.
De schaduwvergaderingen worden digitaal gevoerd via een gesloten forum: jongkfps.messageboard.nl.